ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ลาว เวียดนาม
dot
bulletปากเซ-สะหวันนะเขต
bulletเว้-ดานัง-ฮอยอัน 4วัน3คืน
bulletเวียดนามเหนือกลางใต้ครบสูตร
bulletสะหวันนะเขต-Dong Hoi-เว้-ดานัง-ฮอยอัน
bulletสะหวันนะเขต-เว้-ดานัง-ฮอยอัน-ดงฮา
bulletเวียงจันทน์-เขื่อนน้ำงึม-คาสิโน 3วัน 2คืน
dot
จีน ฮ่องกง สิบสองปันนา
dot
bulletสิบสองปันนา
bulletกรุงเทพฯ-ปักกิ่ง 4 วัน 3 คืน
bulletฮ่องกง-เกาะลันเตา-กระเช้านองปิง
bulletฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
bulletฮ่องกง-เซินเจิ้น 3วัน 2คืน
dot
ทัวร์ใหม่
dot
bulletเที่ยวเก็นติ้ง - กัวลาลัมเปอร์
bulletเที่ยวปาย
dot
มิตรภาพ
dot
bulletทริปเว้-ดานัง-ฮอยอัน
bulletทริปเวียงจันทน์
bulletทริป 12ปันนา
dot
ทิปท่องเที่ยว
dot
bulletเทศกาลเที่ยววังเวียง
dot
หาพันธมิตรธุรกิจ
dot
bulletรับจัดทัวร์ลาว เวียดนาม สิบสองปันนา ในนามบริษัททัวร์ของท่าน
bulletต้องการติดต่อและขอข้อมูลทัวร์สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง จีน
dot
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
dot
bulletใบอนุญาตเลขที่ 51/0555


สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน

 

เชียงแสน*ห้วยทราย*เชียงรุ่ง สิบสองปันนา
เดินทางไปรถ กลับรถ
4 วัน 3 คืน
 
วันที่ 1                เชียงของ - ห้วยทราย - หลวงน้ำทา - บ่อเตน - บ่อหาน - เชียงรุ่ง               (L/D)
07.30 น.                  เจ้าหน้าที่สหชัยทัวร์ รอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติ บริเวณ ด่านเชียงของ อ.เชียงของ จ. เชียงราย
08.00 น.                  ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ บ้านห้วยทราย สปป.ลาว แล้วออกเดินทางตามเส้นทาง R3Aผ่านเมืองเวียงภูคา สู่เมืองหลวงน้ำทา   ระยะทาง 180 กม.ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (1) ณ ภัตตาคารเฮือนลาว
13.00 น.                  ออกเดินทางสู่ เมืองบ่อเต็น ด่านชายแดนลาว-จีน ซึ่งรัฐบาลจีนเช่าจากรัฐบาลลาว เพื่อทำเป็นเขตการค้าชายแดน รองรับเส้นทาง R3A ระยะทาง 48 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที
14.00 น.                  ประทับเอกสารออกที่เมืองบ่อเต็น แล้วผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ณ เมืองบ่อหานดินแดนของประเทศจีน
15.00 น.                  ออกเดินผ่านเมืองหล้า หนึ่งในเขตการปกครองตนเองของสิบสองปันนา อยู่ห่างจากชายแดนประมาณ 60 กม. เป็นเส้นทางอพยพของพี่น้องชาวไทลื้อ (เวลาในจีนจะเร็วกว่าไทย 1 ชม.) และจากเมืองหล้าเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงรุ่ง อีกประมาณ 120 กม.
17.30 น.                  ถึงเมืองเชียงรุ่ง เช็คอินเข้าโรงแรมที่พัก
18.30 น.                 รับประทานอาหารเย็น (2)  ณ ภัตตาคาร

 

วันที่ 2            สวนนกยูง-สวนป่าดงดิบ-วัดหลวงเมืองลื้อ-โรงงานชา-โรงงานมีด-โชว์พาราณาสี   (B/L/D)      
07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.                  นำท่านเดินทางสู่ สวนป่าดงดิบ ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด ชมการแสดงสัตว์แสนรู้มากมาย อาทิ เสือ หมี ลิง ม้า สิงโต ฯลฯ นำท่านชมนกยูงที่อยู่ ตามธรรมชาติ เหล่านกยูง จะบินลงมาหาอาหารมากกว่า 500 ตัว มี ทั้งนกยูงสีขาว ที่หาดูได้ยาก ท่านสามารถให้อาหาร และถ่ายรูปได้  
10.00 น.                 นำท่านชมชาวเขาเผ่าต่างๆ ชม หมู่บ้านเก่าแก่ ของ เผ่า
              ไอนี (อีก้อ)    ชมพิธีแต่งงานของชาวเผ่าไอนี ท่านสามารถร่วมพิธีแต่ง
              งานจำลองได้พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (4)ภัตตาคารเมืองไทแต้จิ๋ว
13.00 น.                 ชมโรงงานชาผู่เอ๋อชาที่มีชื่อเสียงที่สุดของดินแดนแถบนี้
14.00 น.                 ชมโรงงานผลิตมีด แบบต่าง ๆ ที่มีคุณภาพดีและ โรงงาน
              คริสตัล และเลือกซื้อเครื่องประดับที่สวยงาม
16.00 น.                 ชมความงดงามและความอลังการของวัดหลวงเมืองลื้อซึ่งเป็น
              วิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งใหม่ของมณฑลยูนนานที่รัฐบาลจีนทุ่มงบ
              ประมาณมหาศาลก่อสร้างไว้เป็นศูนย์รวมพุทธศาสนาแห่งสิบสองปันนา พร้อม
              ชมสิบแปดอรหันต์ซึ่งประดิษฐานอยู่บนเขาสูงเด่นตระหง่าน
18.00 น.                 รับประทานอาหารเย็น (5)  ภัตตาคารไต่เยี่ยฝู
19.30 น.                 นำชม โชว์พาราณาสีอันงดงามตระการตาที่สุดในมณฑล
              ยูนนาน หากท่านมาสิบสองปันนาแล้วไม่ได้ชมการแสดงนี้แล้วถือว่าท่านมาไม่ถึง
              เมืองสิบสองปันนา
22.00 น.                 กลับโรงแรมที่พัก
 
วันที่ 3                ตลาดเช้าไตลื้อ หมู่บ้านวัฒนธรรมไตลื้อ กาหลั่นป้า สวนม่านทิง โรงงานหยก - สวนสปา          (B/L/D)
07.00 น.                  รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
08.00 น.                  เดินทางสู่ กาหลั่นป้า หรือเมืองฮำ ลัดเลาะไปตามริมแม่น้ำล้านช้างซึ่งเป็นต้นแหล่งแม่น้ำโขง ระหว่างทางแวะ ตลาดเช้าผลไม้ ซึ่งจำหน่ายผลไม้ตามฤดูกาลนานาชนิดของจีน เช่น พุทรา ลูกพลับ เชอรี่   เป็นต้น   ชมตลาดเช้าไตลื้อ  และ หมู่บ้านกาหลั่นป้า (หมู่บ้านชาวไตลื้อ)ที่แสดงความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไตลื้อที่มีวิถีชีวิต การกินอยู่แบบเรียบง่ายและยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าไตในอดีตได้อย่างมีเสน่ห์และหาดูได้ยากในยุคนี้ พร้อมสนทนากับผู้สืบสานจากบรรพบุรุษ ชาวไตลื้อ ด้วยภาษาไทย
10.30 น.                  ไหว้พระ ณ วัดมหาราชฐานสุทธาวาส (หรือวัดสวนมอน ) เป็นวัดไทยใหญ่ ชมเจดีย์ทอง แล้วนั่งรถชมการแสดงของชาวไตลื้อ ท่านจะได้ซึมซับวัฒนธรรมต้นกำเนิดของชาวล้านนาอย่างแท้จริง และ ช็อปปิ้ง สินค้าพื้นเมือง
12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ภัตตาคารหงฝางจื่อ
13.00 น.                  นำท่านเยี่ยมชม สวนสมุนไพร ของรัฐบาลจีน ชมผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรจีนที่มีชื่อเสียง 
14.30 น.                  เที่ยวชม สวนม่านทิง ซึ่งมีอนุสาวรีย์โจวเอินไหลตั้งอยู่ และเป็นสวนที่สมเด็จพระพี่นางฯ เคยเสด็จมาและทรงปลูกต้นโพธิ์เป็นที่ระลึก ท่านสามารถเที่ยวชมสวนนกยูง และเจดีย์ขาวแปดเหลี่ยม
15.30 น.                  เดินทางสู่ สวนสปาผู่เอ๋อ ให้ท่านได้แช่น้ำแร่ ลงบ่อสปาปลา บ่อกาแฟ บ่อเกลือ และทรายร้อน เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วย)
17.30 น.                  รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ภัตตาคารอี้เทียนซาน
18.30 น.                  อิสระ เดินชมเมืองสิบสองปันนายามเย็นตามอัธยาศัย หรือ ช็อปปิ้งสินค้านานาชนิด เช่น กระเป๋า เสื้อผ้าทันสมัย ราคาถูก คุณภาพดีและของที่ระลึก ของฝากมากมาย                                                                                           
 
วันที่ 4                สิบสองปันนา - หลวงน้ำทา -ห้วยทราย เชียงของ                                              (B/L)
06.30น.                   รับประทานอาหารเช้า (9) ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก   เช็คสัมภาระการเดินทาง
08.00น.                   ออกเดินทางสู่เมืองบ่อหาน ด่านชายแดนจีน-ลาว
12.00 น.                  รับประทานอาหารกลางวัน(10) ภัตตาคารซานอ้วยซาน เมืองบ่อหาน ประเทศจีน
13.00น.                   ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองที่ บ่อเต็น เข้าสู่ดินแดนของ
              สปป.ลาว แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองห้วยทราย
16.00น.                   ถึงเมืองห้วยทราย  นำท่านช็อปปิ้งร้านดิวตี้ฟรี ระหว่างรอ
              ประทับตราหนังสือเดินทาง และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง กลับสู่ประเทศ
              ไทยที่.เชียงของจ.เชียงราย


Copyright © 2010 All Rights Reserved.